Bestuur

Voorzitter: Steve Van Hoeck (voorzitter@bcdeklamp.be)

Vice-voorzitter: Ludo Verlinden

Secretaris: Annelies Wyn

Penningmeester: Kenneth Celie (Kenneth@bcdeklamp.be)

Jeugdverantwoordelijke: Els Duré (els@bcdeklamp.be)

Competitieverantwoordelijke: Gunther Vangenechten (Gunther@bcdeklamp.be)

Trainingscoördinator: Kai Schellemans

Recreantencoördinator: Tom Begas

Ons bestuur wordt bijgestaan door een enthousiast team van vrijwilligers die meehelpen aan allerhande evenementen van de club, zoals de Quiz, het Jeugdtornooi, het Recreantentornooi, het Clubkampioenschap,…