Bestuurswijzigingen

Zoals eerder al aangekondigd hebben we afscheid genomen van enkele bestuursleden. Steve, Annelies en Gunther hebben besloten ermee te stoppen, maar we willen hen wel bedanken voor hun jarenlange inzet voor de club.

Steve stopt na 10 jaar als voorzitter van de club, maar zal uiteraard wel nauw betrokken blijven bij de club. Hetzelfde geld voor Annelies die haar job als Secretaris naast zich neerlegt. En ook Gunther stopt ermee als competitieverantwoordelijke.

Met enige trots kunnen we Tom Begas voorstellen als onze nieuwe voorzitter. Hij krijgt het gezelschap van Tiffany Aps die het Secretariaat overneemt van Annelies. Frederic Rousseau komt als Competitieverantwoordelijke in het bestuur, en Elke Fransen wordt onze nieuwe Recreantencoördinator.

Het nieuwe bestuur ziet er dan als volgt uit:

  • Voorzitter: Tom Begas

  • Vice-voorzitter: Ludo Verlinden

  • Secretaris: Tiffany Aps

  • Penningmeester: Kenneth Celie

  • Jeugdverantwoordelijke: Els Duré

  • Competitieverantwoordelijke: Frederic Rousseau

  • Trainingscoördinator: Kai Schellemans

  • Recreantencoördinator: Elke Fransen

Comments are closed.