Club reglement

Hoofdstuk I: Juridische structuur van de club

Art. 1
Badmintonclub De Klamp is een Vereniging Zonder Winstoogmerk, ingeschreven bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen onder het ondernemingsnummer BE 0819.130.653

Art. 2
De vereniging heeft to doel de badmintonsport te bevorderen.

Art. 3
Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering, en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Art. 4
De Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen.

Hoofdstuk II: Lidgeld & Betaling

Art. 5
Het lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De huidige tarieven kun je hier raadplegen.

Art. 6
In het lidgeld is inbegrepen:

  • Het gebruik van de sportzaal, de kleedruimtes en de douches.
  • Aansluiting bij Badminton Vlaanderen.
  • Een ongevallenverzekering.
  • Gebruik van shuttles tijdens de competitiewedstrijden
  • Training, behoudens de trainingen waarvoor in art. 7 een supplement wordt
    gevraagd.
  • Deelname aan de PBA- of Vlaamse Liga-competitie.

Art. 7
Een extra toelage bovenop het lidgeld wordt aangerekend voor het volgen van de
competitietraining: 75,00 EUR. Deze training kan uitsluitend gevolgd worden mits het spelen
van PBA- of Vlaamse Liga-competitie of PBA-tornooien en dit onder vlag van BC De Klamp.
Spelers van een andere club kunnen enkel worden toegelaten mits akkoord van de Algemene Vergadering, en mits betaling van een verhoogde deelnameprijs van 100,00 EUR.

Art. 8
Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via storting op het rekeningnummer BE66 9734 2415 2843  op naam van BC De Klamp. Vermeld duidelijk in de mededeling de naam, zeker indien je je kind(eren) inschrijft.

Art. 9
Elk geïnteresseerd niet-lid kan tot driemaal gratis komen proberen, vooraleer hij/zij beslist om lid te worden van BC De Klamp. Deze drie gratis proefbeurten kunnen enkel gebruikt worden tijdens het vrij spel op maandag of donderdag.

Art. 10
Betaling van het lidgeld houdt in dat men akkoord gaat met de statuten van BC De Klamp VZW en met het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Art. 11
De Algemene vergadering kan steeds overgaan tot een (al dan niet volledige) ledenstop.

Hoofdstuk III: Regels, Richtlijnen, Aanbevelingen & Geplogenheden

Art. 12
Lidmaatschap geeft het recht om zo vaak of zo weinig te komen spelen als je zelf wil. Het reglement van de sportzaal is steeds van toepassing en dient nageleefd te worden.

Art. 13
Tijdens het vrij spel speel je met wie je wil en tegen wie je wil, je bent daarin volledig vrij. Het is wel de gewoonte dat iedereen wat met iedereen speelt, zodat iedereen speelgelegenheid heeft. Na de wedstrijd verlaat je het veld, om zo andere spelers de gelegenheid te geven om ook een match te spelen.

Art. 14
Er kan tijdens het vrij spel uitsluitend enkelspel gespeeld worden wanneer er langs de kant geen wachtende spelers zijn.

Art. 15
De kleedkamers vind je steeds aangeduid op het bord in de inkomhal. Let op dat je zowel in de kleedkamer als in de sportzaal geen waardevolle spullen achterlaat. BC De Klamp is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.

Art. 16
De sportzaal moet betreden worden met daarvoor geschikte kledij, zijnde sportkledij en binnensportschoenen. Buitenschoenen zijn niet toegelaten.

Art. 17
De richtlijnen van de zaalwachter(s) van sporthal ’t Uitgedekt Schoor moeten steeds gevolgd worden. Zij zijn immers aangesteld door de Gemeente.

Art. 18
Het materiaal wordt voorzien door de spelers zelf, dus zowel het racket als shuttles. Het wordt aangeraden om beiden te markeren. Shuttles zijn ook te koop in de club. Enkel tijdens de trainingen vermeld in art. 7, en tijdens de competitiewedstrijden worden de shuttles voorzien door de club.

Art. 19
Tijdens de trainingen worden de richtlijnen van de trainer steeds gevolgd

Heb je nog vragen?

Meer info kan je krijgen via voorzitter@bcdeklamp.be (0476/89.12.69)
Voor de jeugd kan je contact opnemen met onze jeugdcoördinator: bcdeklampjeugd@hotmail.com